Entrevista a Ricardo Zózimo sobre "A Economia de Francisco" - 05/02/2020